Tasa-arvo uutiset

"Naisviha elää verkossa ja voi hyvin", kirjoittaa Jyrki Kasvi blogissaan, www.Yle.fi. "Me olemme tottuneet röyhistelemään pohjoismaisella tasa-arvolla. Täällä naiset voivat vapaasti opiskella ja tehdä töitä, osallistua politiikkaan, hankkia ajokortin, valita puolisonsa, päättää sukupuolielämästään, … Kiiltokuvan alla on kuitenkin toinen, karumpi todellisuus. Internetin kasvottomuuden suojissa paljastuu, etteivät kaikki...

Uusi Tasa-arvo kasvatuksessa -opiskelupaketti (www.tasa-arvokasvatuksessa.fi) julkistettiin 25.1.2013. Paketilla tuetaan sukupuolten tasa-arvon edistämistä kasvatustyössä tiedon ja käytännön kokemusten kautta. Vinkkejä jakavat alan ammattilaiset: rehtorit, päiväkodinjohtajat, lastentarhanopettajat, opettajat, tutkijat sekä tasa-arvoprojektien toimijat. Oppimista syvennetään tehtävin ja videoin. Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan ja hallituksen tasa-arvoyksikön tilaama ja rahoittama opiskelupaketti on suunnattu...

Sukupuolten välinen tasa-arvo on lisääntynyt, mutta silti miesten asemaa pidetään yhteiskunnassa edelleen naisten asemaa parempana. Vaikka naisten asema työelämässä on parantunut, he kokevat haitallisina palkkaerot, uralla etenemisen vaikeuden ja ammattitaidon arvostuksen puutteen. Nuoret miehet taas kokevat epätasa-arvoa koulutusasioissa. Perhevapaat eivät vielä jakaudu tasaisesti: vanhempain- tai hoitovapaalle...

Tiedote. Julkaistu: 22.11.2012 klo 15:26 - Naisjärjestöjen Keskusliitto Naisjärjestöjen Keskusliiton syyskokous 21.11.2012: Suomalaiset naisjärjestöt antavat vahvan tukensa vanhemmuuden kustannusten tasoittamiseksi tehdylle kansalaisaloitteelle. -Vanhemmuuden kustannukset eli vauvan hinta on asia, joka pitää päättää tupo-pöytien sijaan eduskunnassa, kuten muutkin perhe- ja sosiaalipoliittiset kysymykset, Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja Sirkka-Liisa Anttila...

Suomen kansallinen väkivaltaobservatorio, Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry ja Amnesty Internationalin Suomen osasto ry järjestävät Valoa, ei väkivaltaa -kynttilätapahtumia YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisena päivänä 25.11.2012. Yhteistyössä ovat mukana muun muassa Profeministimiehet ja puolueiden naisjärjestöt. Valoa, ei väkivaltaa on vuosittainen tapahtuma, ja tänä vuonna teemaksi on...

Naisten määrä kuntavaltuustoissa vähentyi lokakuun vaalien tuloksena ensimmäistä kertaa vuosikymmeniin. Tutkijan mielestä tämä kertoo arvomaailman muuttumisesta konservatiivisempaan suuntaan. Naisten osuus kunnallisvaltuutetuista on tähän saakka noussut tasaisesti 60-luvun lopulta lähtien. Lokakuun kuntavaaleissa suunta kääntyi ensimmäistä kertaa laskuun. Tutkija pelkää tämän kertovan laajemminkin tasa-arvoihanteen merkityksen vähenemisestä. - Pelkään,...

Viime vuosisadan loppupuolella keskustelu sukupuolten tasa-arvosta sai Suomessa uusia yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Vuoden 1966 alussa perustettiin sukupuolten tasa-arvoa ajava Yhdistys 9. Hieman myöhemmin nimettiin Naisten asemaa selvittävä komitea, jonka työ johti uuden neuvottelukunnan perustamiseen valtionhallintoon. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta aloitti toimintansa vuonna 1972, melko tasan neljäkymmentä vuotta sitten. 40...

18.10.2012 Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry ja Naisjärjestöjen Keskusliitto ry vetoavat: Juuri käynnistyneissä kuntavaaleissa naisehdokkaiden määrä on laskenut edellisiin kuntavaaleihin verrattuna. Naisten osuus on nyt vähentynyt ensimmäistä kertaa neljään vuosikymmeneen Vuodesta 1968 lähtien kaikissa kuntavaaleissa naisten osuus on noussut. Tänä vuonna ehdokkaiden osuus on laskenut siten, että vuoden 2008...

Sukupuolten tasa-arvo repeää, kun tytöt saavuttavat teini-iän. Perheet eivät näe tyttöjen koulutukseen sijoittamista järkevänä ratkaisuna, etenkin jos heitä tarvitaan kipeästi kotona. Pojat nähdään usein perheen pitkäaikaisina investointeina, kun tyttöihin suhtaudutaan ennemmin taloudellisena taakkana. Myös väkivalta ja varhaiset avioliitot rajoittavat tyttöjen mahdollisuuksia elämässä. Tytöillä on harvoin...

Torstaina 11.10.2012 juhlitaan historian ensimmäistä kansainvälistä tyttöjen päivää, jonka YK hyväksyi kehitysyhteistyöjärjestö Planin aloitteesta. Päivä vaatii huomiota kehitysmaiden tyttöjen asemalle. Plan juhlii näyttävästi kaikkialla maailmassa. Suomessa järjestämme juhlaseminaarin sekä tunnelmallisen, musiikkipitoisen tv-ohjelman Plan-ilta lapselle, joka nähdään suorana MTV3-kanavalla klo 20.05. Tyttöjen päivän aamuna Plan julkaisee kansainvälisen...