Tasa-arvo uutiset

Eduskunnan naisverkosto, Naisjärjestöjen Keskusliitto ry ja Naisjärjestöt yhteistyössä - NYTKIS ry pitävät välttämättömänä, että hallitus ja jokainen valtioneuvoston jäsen edistää sukupuolten tasa-arvoa suunnitelmallisesti kaikissa keskeisissä toimissaan. Hallituksen tulee sisällyttää sukupuolten tasa-arvon edistäminen laaja-alaisesti mukaan hallituksen toimintasuunnitelmaan ja sitoutua valmistelemaan poikkihallinnollinen tasa-arvo-ohjelma. Toivomme, että ohjelman valmistelu...

Naisten oikeudet: Peking - Helsinki - New York- YK:n Naisten asema -toimikunnan 59. istuntoa valmisteleva seminaari - Peking+20 -rinnakkaisraportin julkistus ja esittely - Ennakointia YK:n tulevien kehitystavoitteiden toimeenpanosta kotimaassa ja kansainvälisesti Aika: Perjantai 27. helmikuuta kello 12.00-16.15 Paikka: STM, Meritullinkatu 8, Helsinki, kokoushuone: Meritulli Seminaarin ensimmäinen osa (Peking...

Tiedote. Julkaistu: 15.01.2015 klo 17:00,Naisjärjestöjen Keskusliitto Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitusohjelmatavoitteet 2015 – 2019 luovutettiin tänään eduskunnassa puolueiden ja eduskuntaryhmien johdolle. Naisjärjestöjen Keskusliitto yhdessä 57 jäsenjärjestönsä kanssa edellyttää, että hallitus laatii naisten ja miesten välistä tasa-arvoa edistävän ohjelman sekä varmistaa resurssit sen toteuttamiseen ja seurantaan. Tavoitteissa tulee huomioida...

Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Sirkka-Liisa Anttila: Samapalkkaisuus on yleisesti hyväksytty tavoite mutta sen käytännön toteutus ontuu pahasti. Keskimääräinen naiselle maksettava säännöllisen työajan palkka on Suomessa 83,1 prosenttia miehen palkasta. Noin puolet tästä palkkaerosta on selitettävissä sillä, että naiset ja miehet työskentelevät eri aloilla ja eri tehtävissä....

Kannanotto. Julkaistu: 06.10.2014 klo 11:56 - Naisjärjestöjen Keskusliitto Naisjärjestöt vaativat tulevan eläkejärjestelmän huolellista sukupuolivaikutusten arviointia Neuvottelut vuoden 2017 eläkeuudistuksesta johtivat tulokseen 26.9.2014. Uudistuksen tavoitteena on mm. myöhentää keskimääräistä eläkkeelle siirtymisikää ja siten pidentää työuria. Tehdystä eläkeratkaisusta on Eläketurvakeskuksen laatiman selvityksen julkaisemisen yhteydessä annettu kuva, että...

Naisjärjestöjen Keskusliitto on myöntänyt Aleksandra-palkinnon huomattavasta työstä tasa-arvon edistämiseksi. Neljännen kerran jaettu palkinto luovutettiin Naisjärjestöjen Keskusliiton eläkkeelle siirtyneelle pääsihteeri Leena Ruusuvuorelle. Leena Ruusuvuori on tehnyt vaikuttavan elämäntyön sukupuolten välisen tasa-arvon edistämisessä. Filosofian maisterin tutkinto Helsingin yliopistosta sekä pitkä työura niin valtionhallinnossa kuin naisjärjestökentällä ovat antaneet vankan...

Naisjärjestöjen Keskusliiton uudeksi pääsihteeriksi Terhi Heinilä Naisjärjestöjen Keskusliiton (NJKL) uudeksi pääsihteeriksi on valittu liikuntatieteiden maisteri Terhi Heinilä. Hän aloittaa työssään elokuun lopussa 2014, jolloin nykyinen pääsihteeri Leena Ruusuvuori jää eläkkeelle. Terhi Heinilällä on 20 vuoden kokemus vaikuttamis- ja tasa-arvotyöstä sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Naisjärjestöjen Keskusliiton...

Ihmisoikeus- ja tasa-arvokasvatuksen materiaalit Friidu - tyttöjen ja naisten ihmisoikeudet ja Fredi - pojat, tasa-arvo ja ihmisoikeudet ovat uudistuneet. Friidu ja Fredi antavat kattavan tietopaketin jokaiselle tasa-arvokysymyksistä kiinnostuneelle. Faktatiedon lisäksi materiaalit rohkaisevat lähestymään arjen haasteita runojen, pelien ja leikkien kautta. Erityisesti opettajille ja kasvattajille suunnatut materiaalit...

YK:n naisten asemaa käsittelevässä komissiossa on päästy yksimielisyyteen keinoista naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämiseksi. Julistuksen tekeminen oli ajautunut umpikujaan, sillä muun muassa Vatikaani, Venäjä, Egypti, Iran, Saudi-Arabia, Qatar, Libya, Nigeria, Sudan ja Honduras suhtautuivat siihen kriittisesti. Aiempi yritys vastaavasta julistuksesta vuonna 2003 epäonnistui, ja nykyisenkin kohtalo oli...

Tiedote. Julkaistu: 08.03.2013 klo 22:06 - Naisjärjestöjen Keskusliitto Arvoisat luennoitsijamme, kunniavieraamme, hyvät naistyön veteraanit, hyvä juhlayleisö! Minulla on suuri ilo ja kunnia Naisjärjestöjen Keskusliiton puolesta lämpimästi kiittää Helsingin Yliopistoa tästä erinomaisesta yhteistyöstä, jolla järjestämme yhdessä tämän kansainvälisen naistenpäivän tapahtuman Helvi Sipilä-luentoineen. Tämä yhteistyö on jo pitkä...