Tasa-arvoasiain neuvottelukunta 40 vuotta

Tasa-arvoasiain neuvottelukunta 40 vuotta

Viime vuosisadan loppupuolella keskustelu sukupuolten tasa-arvosta sai Suomessa uusia yhteiskunnallisia ulottuvuuksia. Vuoden 1966 alussa perustettiin sukupuolten tasa-arvoa ajava Yhdistys 9. Hieman myöhemmin nimettiin Naisten asemaa selvittävä komitea, jonka työ johti uuden neuvottelukunnan perustamiseen valtionhallintoon. Tasa-arvoasiain neuvottelukunta aloitti toimintansa vuonna 1972, melko tasan neljäkymmentä vuotta sitten.

40 vuoden aikana TANE on edistänyt lukuisia yhteiskunnallisesti tärkeitä tasa-arvokysymyksiä. Perhepolitiikka ja päivähoidon järjestäminen ovat olleet yksi keskeinen aihe, samoin tasa-arvo niin koulutuksessa kuin työelämässä.
TANE:n keväällä 1990 perustama Väkivaltajaosto puolestaan nosti naisiin kohdistuvan väkivallan ja lähisuhdeväkivallan yhteiskunnalliseen tietoisuuteen. TANE on vaikuttanut monien lainsäädännöllisten uudistusten toteutumiseen ja siihen, että lähisuhdeväkivaltaa ympäröinyt hiljaisuuden muuri on murtunut.
Tällä vuosituhannella julkista tasa-arvopoliittista keskustelua on käyty vilkkaasti muun muassa miehistä ja tasa-arvosta. TANE:ssa aihe ei ole uusi; neuvottelukunta perusti Miesjaoston jo vuonna 1988. Miesjaosto on kansainvälisestikin katsoen ainutlaatuinen foorumi, jossa on käyty keskustelua miehistä ja tasa-arvosta. Jaoston ajamien teemojen kirjo on ollut laaja, mm. miesten syrjäytymiseen ja terveyteen, sukupuoleen ja väkivaltaan, huoltajuuden määräytymiseen ja asevelvollisuuteen liittyvät kysymykset ovat olleet agendalla.

Sukupuolten tasa-arvo ei etene itsestään. Tämän syksyn kuntavaaleissa sekä naisehdokkaiden että valittujen naisvaltuutettujen osuus putosi edellisistä vaaleista. Myös kuntien yhdistyminen suuremmiksi kokonaisuuksiksi näyttää hidastaneen tasa-arvokehitystä kuntien päätöksenteossa. Kiintiöt takaavat onneksi tässä tilanteessa sukupuolten tasapuolisen edustuksen kuntien lautakunnissa ja hallituksissa. Kunnallisten toimielinten puheenjohtajiston osalta tarvitaan nyt kuitenkin aktiivista tasa-arvon edistämistä: erityisesti pitää huolehtia siitä, että naiset ovat tasavertaisesti miesten kanssa edustettuina kuntien ylimmässä johdossa.
Kuntauudistuksen vaikutuksia sukupuolten tasa-arvoon ei voi sivuuttaa, kun kuntien työntekijöistä lähes 80 prosenttia on naisia.
Hyvä päätöksenteko perustuu tutkittuun tietoon ja pitkäjänteiseen tilastointiin. TANE ja erityisesti sen Tutkimusjaosto on tehnyt tasa-arvoa koskevan tutkimuksen ja tilastoinnin edistämisessä kansainvälisestikin ainutlaatuista työtä. Neuvottelukunnalla on yhdessä Tilastokeskuksen kanssa ollut keskeinen rooli sukupuolten tasa-arvoa koskevan tilastoinnin kehittämisessä 1970-luvun lopulta lähtien.

Lisätietoja: pääsihteeri Hannele Varsa hannele.varsa(at]stm.fi, 050 545 3435

14.11.2012

.

.