Suomen naisyhdistyksen 137. vuosikokous

Suomen naisyhdistyksen 137. vuosikokous

Suomen Naisyhdistyksen vuosikokous pidettiin 28.4. sihteerimme Pirta Hulsin järjestämänä Teams-alustalla Turusta käsin. Kokouksen puheenjohtajaksi kutsuttiin yhdistyksen kunniajäsen Leena Löyttyniemi, joka johti kokousta pj Kukan seurassa Jenny ja Antti Wihurin rahaston kokoushuoneessa Kaivopuiston Salus-talossa. Naisyhdistyksen johtokuntaan valittiin uutena jäsenenä geronomi Erja Räty Tampereelta. Lämpimät kiitokset Anita Timoselle, joka monen vuoden jälkeen, ja nyt erovuoroisena, oli mukana aktiivisesti johtokuntamme toiminnassa usean vuoden ajan. Uusina jäseninä yhdistykseen hyväksyttiin Leena Salmensaari Espoosta ja Eeva-Liisa Peltola Nousiaisista. Kiitos kaikille kokoukseen osallistujille.

.

.