Naisten osutta poliittisessa päätöksenteossa on lisättävä

Naisten osutta poliittisessa päätöksenteossa on lisättävä

Naisjärjestöjen Keskusliiton syyskokous 19.11.2014:

Naisten osuutta poliittisessa päätöksenteossa on lisättävä

Suomi on näyttänyt politiikassa hyvää esimerkkiä kansainvälisesti naisten vahvalla osallistumisella yhteiskunnalliseen päätöksentekoon. Naisia on nyt hallituksessa enemmän kuin puolet ja eduskunnassa 42 prosenttia. Naisten ja miesten tasa-arvo on nykyisenkin hallituksen yksi ensisijaisista päämääristä.

Naiset puuttuvat kuitenkin monilta keskeisiltä poliittisen päätöksenteon paikoilta. Eduskuntaa on johdettu jo kahdeksan vuoden ajan lähes pelkästään miesten voimalla. Melkein kaikkia eduskuntapuolueita johtaa mies ja valtioneuvoston keskeiset ministerit ovat miehiä. Tilanne korostuu entisestään, kun tulevia eduskuntavaalien puoluejohdon väittelyitä tullaan käymään miesten kesken.

Naisjärjestöjen Keskusliitto pitää välttämättömänä, että tulevalla hallituskaudella sukupuolten välinen tasa-arvo huomioidaan eduskunnan puhemiehistöä ja erikoisvaliokuntien puheenjohtajia valittaessa. Tällä hetkellä puheenjohtajina toimii vain seitsemän naista, kun valiokuntia on yhteensä 16. Ministeripaikkojen, myös keskeisten ministeritehtävien, tulee jakautua tasa-arvoisesti naisille ja miehille.

Naisjärjestöjen Keskusliitto edellyttää, että tulevan hallituksen tulee laatia sukupuolten tasa-arvoa edistävä ohjelma sekä varmistaa riittävät resurssit tavoitteiden toteuttamiseen ja seurantaan.

Naisjärjestöjen Keskusliiton hallitusohjelmatavoitteet 2015 – 2019 painottavat tasa-arvoisen päätöksenteon lisäksi:
-työ- ja perhe-elämän tasa-arvoista yhteensovittamista
-kasvatus- ja koulutusjärjestelmien kehittämistä siten, että koulutus takaa tasa-arvoisen pääsyn kaikkiin ammatteihin
-sukupuolen huomioimista vanhustenhuollossa
-toimeenpano-ohjelman valmistelua ja riittävien resurssien osoittamista naisiin kohdistuvan ja perheväkivallan ehkäisemiseksi ja torjumiseksi
NJKL_100v_kokonaislakihankkeiden sukupuolivaikutuksien selvittämistä ja tasa-arvonäkökohtien ottamista huomioon lainvalmistelussa sekä valtion ja kuntien budjetteja laadittaessa

Lisätietoja:
Sirkka-Liisa Anttila, puheenjohtaja, sirkka-liisa.anttila@eduskunta.fi
puh. 050 511 3044
Terhi Heinilä, pääsihteeri, www.naisjarjestot.fi terhi.heinila@naisjarjestot.fi
puh. 040 530 5544

.

.