Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii seksin oston täyskieltoa

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii seksin oston täyskieltoa

Naisjärjestöjen Keskusliiton kevätkokouksen kannanotto 18.4.2013:

Naisjärjestöjen Keskusliitto vaatii seksin oston täyskieltoa

Kansainvälisellä naisliikkeellä oli 1800-luvun lopulla kaksi tavoitetta: naisten äänioikeuden saavuttaminen ja prostituution hävittäminen. Toinen näistä tavoitteista toteutui Suomessa 107 vuotta sitten. Toinen tavoite sen sijaan on edelleen ajankohtainen, ja vaadimmekin Suomen hallitukselta nopeita toimia seksin oston kriminalisoimiseksi.

Naisjärjestöjen Keskusliitto näkee seksin oston ja prostituution ihmisoikeusloukkauksina sekä naisiin ja tyttöihin kohdistuvana väkivaltana. Kyse on paitsi tasa-arvo-ongelmasta, myös terveyteen moninaisesti vaikuttavasta ilmiöstä. Kannamme erityistä huolta nuorista tytöistä, jotka tässä yliseksualisoituneessa yhteiskunnassa joutuvat kohtaamaan epäasiallisia tarjouksia aikuisilta miehiltä. Jotta naisten ja tyttöjen ihmisoikeudet toteutuisivat Suomessa, seksin oston tulee olla rangaistava teko ja sitä koskevat lait pitää säätää pikaisesti.

Seksin oston kriminalisointi antaisi selkeän viestin siitä, ettei prostituution uhrien hyväksikäyttö ole hyväksyttävää toimintaa. Ruotsissa seksin osto kriminalisoitiin jo yli kymmenen vuotta sitten ja kiellon vaikutukset ovat olleet positiivisia: kriminalisointi on vähentänyt merkittävästi seksin ostoa, koska useimmat ihmiset eivät halua syyllistyä rikokseen. Se on myös vähentänyt Ruotsin kiinnostavuutta ihmiskaupan kohde- ja kauttakulkumaana. Lisäksi täyskielto on vaikuttanut myönteisesti yleiseen asenneilmapiiriin: suuri enemmistö on asettunut lain vastustajista sen kannattajiksi.

Jos haluamme kutsua Suomea tasa-arvoiseksi hyvinvointiyhteiskunnaksi, emme voi sallia prostituutiota, joka ylläpitää epätasa-arvoista vallanjakoa sukupuolten välillä.

Annamme tukemme oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille, joka ajaa seksin ostamista kieltävää lakia. Lakimuutoksen ohella Suomeen on saatava kattava tukijärjestelmä prostituutiosta irtautumiseen sekä hyväksikäytettyjen ja hyväksikäyttäjien auttamiseen. Myös prostituutiota työssään kohtaaville viranomaisille on tarjottava riittävästi resursseja, tietoa ja koulutusta.

Lisätietoja:
Leena Ruusuvuori
Pääsihteeri, Naisjärjestöjen Keskusliitto
p. 09 494 217 / 050 350 7616

Vuonna 1911 perustettu Naisjärjestöjen Keskusliitto on sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävien naisjärjestöjen kattojärjestö ja yhteistyöfoorumi. Keskusliitto yhdistää eri alojen toimijoita tavoitteelliseen työhön tasa-arvoisemman yhteiskunnan aikaansaamiseksi ja on kansainvälisesti aktiivinen toimija. Naisjärjestöjen Keskusliittoon kuuluu 61 jäsenjärjestöä, joissa on yhteensä yli 400 000 jäsentä.

.

.