Naisjärjestöjen aktiivista toimintaa tarvitaan edelleen

Naisjärjestöjen aktiivista toimintaa tarvitaan edelleen

Nykyään Naisjärjestöjen keskusliittoon kuuluu 61 jäsenjärjestöä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on lähes 400 000. Jäsenjärjestöihin kuuluvat esimerkiksi Marttaliitto, eri puolueita ja eri ammattiryhmiä edustavia naisjärjestöjä, Naisten Linja Suomessa ry sekä Sotilaskotiliitto. Jokainen naisjärjestö lähestyy tasa-arvotyötä omasta näkökulmastaan ja erilaisista kiinnostuksen kohteista käsin. Yhteistä kaikille naisjärjestöille on kuitenkin tinkimätön työ tasa-arvon ja naisten oikeuksien edistämiseksi.

Yhteensä naisjärjestöillä on lähes puolimiljoonaa jäsentä, mutta siitä huolimatta eri järjestöjen näkyvyys mediassa on vähäistä. Kovinkaan usein naisjärjestöt eivät pääse esittämään mielipiteitään esimerkiksi lehdissä, televisiossa tai muissa medioissa. Ehkä uutena ja etenekin nuoria toimijoita tavoittavana vaikuttamisen väylänä voitaisiin hyödyntää sosiaalista mediaa ja sen eri mahdollisuuksia. Mielenkiintoista olisikin saada tutkittua tietoa siitä millainen painoarvo naisjärjestöjen kannanotoilla tällä hetkellä on poliittisessa päätöksenteossa ja kuinka paljon naisjärjestö ylipäänsä tällaisia kannanottoja esittävät?

Viime viikkoina mediassa on noussut esiin monia tasa-arvoon ja naisten asemaan liittyviä kysymyksiä. Surullisimpana esimerkkinä voidaan mainita Iranilaisen naisen saama kuolemantuomio aviorikoksen johdosta. Kotimaassa keskustelua ovat herättäneet KELA:n tutkimus, jonka mukaan pientenlasten äitien työssäkäynti on vähentynyt sekä se, että Suomessa naiset ovat miehiä paremmin koulutettuja, mutta tuloissa tai palkkauksessa tämä ei näy.

Esimerkit osoittavat, että naisjärjestöjä ja aktiivisia naistoimijoita tarvitaan edelleen. Monet asiat ovat Suomessa tasa-arvon suhteen hyvällä mallilla, mutta tähän ajatukseen ei tule tuudittautua. Työtä palkkatasa-arvon ja naisten oikeuksien puolesta tulee jatkaa edelleen aktiivisesti ja uusia vaikuttamisen kanavia käyttäen. Hyvä olisi myös miettiä kuinka voimme innostaa entistä enemmän naisia toimimaan etujensa puolesta ja yhdistää naiset luomaan omaa hyvinvointiaan!

.

.