Miesten ja naisten välinen palkkaero kaventunut

Miesten ja naisten välinen palkkaero kaventunut


Miesten ja naisten välinen palkkaero kaventunut, mutta lisäponnistuksia tarvitaan

“Tuoreen tiedon mukaan naisten ansiot ovat tällä hetkellä keskimäärin 82,6 prosenttia miesten ansioista. Sukupuolten välinen palkkaero on hieman kaventunut edelliseen vuoteen verrattuna. Eteenpäin siis mennään – vaikkakin pieni askelin”, totesi tasa-arvoministeri Paavo Arhinmäki tänään Samapalkkafoorumissa Helsingissä.

Samapalkkaisuusohjelman päätavoitteena on kaventaa sukupuolten palkkaeroa 15 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä. Tavoitteeseen on vielä matkaa ja lisäponnistuksia tarvitaan. Työmarkkinakeskusjärjestöjen raamisopimuksessa viime syksynä sovittiin, että työpaikkojen tasa-arvosuunnitelmiin sisältyvien palkkakartoitusten toimivuus ja kehittämistarpeet selvitetään. Kolmikantaisen työryhmän työ valmistuu kesäkuun lopussa.

“Työpaikan palkkakartoitus on hyvä väline selvittää, onko naisten ja miesten välillä perusteettomia palkkaeroja. Se on myös väline korjata perusteettomat palkkaerot. Palkkakartoitusten kattavuudessa ja laadussa on kuitenkin paljon parantamisen varaa, etenkin pienemmillä työpaikoilla. Toivon työryhmältä monipuolisia ehdotuksia lainsäädäntö- ja muiksi kehittämistoimiksi”, korosti ministeri Arhinmäki.

“Naisten ja miesten palkkaeron kaventaminen jää pitkälti seuraavan sopimusratkaisun varaan. Sopimusratkaisun neuvottelijat ovat ratkaisevassa roolissa samapalkkaisuusohjelman päätavoitteen toteuttamisessa”, muistutti Samapalkkaisuusohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Pentti Arajärvi.

Samapalkkafoorumin järjesti hallituksen ja työmarkkinakeskusjärjestöjen Samapalkkaisuusohjelma. Ohjelma pyrkii sama palkka samasta tai samanarvoisesta työstä -periaatteen toteuttamiseen.

Lisätietoja
projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen, p. 050 545 0259, etunimi.sukunimi@stm.fi

Muualla palvelussamme
Samapalkkaisuusohjelma http://www.stm.fi/tasa-arvo/samapalkkaisuus

Muualla verkossa
Samapalkkafoorumin verkkolähetys http://www.videonet.fi/stm/20120606/

———————————————————
Tiedote stm.fi-palvelussa:
http://www.stm.fi/tiedotteet/tiedote/-/view/1809357#fi
STM:n uutiset Twitterissä:

.

.