Kutsu Suomen Naisyhdistys ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen

Kutsu Suomen Naisyhdistys ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen

Kutsu Suomen Naisyhdistys ry:n sääntömääräiseen vuosikokoukseen

Aika: Maanantaina 17. päivänä maaliskuuta 2014 alkaen klo 17.00

Paikka: Naisjärjestöjen Keskusliitto, Fredrikinkatu 39, Helsinki

Vuosikokouksessa käsitellään yhdistyksen säännöissä mainitut asiat

1§ Vuosikokouksen avaus

2§ Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta

3§ Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

4§ Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

5§ Todetaan kokouksessa läsnä olevat jäsenet

6§ Hyväksytään työjärjestys

7§ Hyväksytään toimintakertomus vuodelta 2013

8§ Esitetään vuoden 2013 tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto

9§ Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle

10§ Toimitetaan erovuorossa olevien johtokunnan jäsenten vaali

11§ Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja

12§ Päätetään vuosimaksun suuruus ja vahvistetaan tulo- ja menoarvio

13§ Käsitellään toimintasuunnitelma vuodelle 2014

14§ Käsitellään muut esille tulevat asiat

15§ Kokouksen päätös

Äänioikeutettuja vuoden 2014 vuosikokouksessa ovat kaikki 31.12.2013 mennessä vuoden 2013 jäsenmaksunsa ja sitä aiempien vuosien jäsenmaksunsa maksaneet jäsenemme.

Pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan osallistumisestanne 15.3.2014 mennessä sihteeri Kukka Lehmusvirralle, lehmusvirta (at)Logo-uusi-2cmkolumbus.fi tai gsm 0500 423 570.

Suomen Naisyhdistys ry

Johtokunta

.

.