139. toimintavuotemme jatkaa naisten asioiden edistämistä

139. toimintavuotemme jatkaa naisten asioiden edistämistä

Vuosi 2023 on Suomen Naisyhdistys ry:n 139. toimintavuosi. Toimintavuonna korostetaan yhdistyksen sääntömääräisiä tavoitteita: naisen henkisen ja sosiaalisen vireyden kehittämistä sekä naisen taloudellisen ja yhteiskunnallisen aseman parantamista. Yhdistyksen slogan Suomen Naisyhdistys yhdistää naiset luomaan hyvinvointia tuodaan esiin kaikissa ohjelmissa.
– Yhdistys seuraa naisten asemaa ja perhettä koskevan lainsäädännön valmistelua Suomessa ja Euroopan unionissa.
– Vanhemmuuden valan markkinointia jatketaan edelleen. Valan myötä yhdistys haluaa vähentää lasten lisääntyvää yksinäisyyttä, turvattomuutta ja pahoinvointia. Valan sisältöä tuodaan esiin myös yhdistyksen eri tapahtumissa.
– Suomen Kukkasrahasto ry:n Helsingissä Merisotilaantori 1:ssä toimivan palvelukoti Kukkaskartanon hallinnollisen toiminnan tukemista jatketaan edelleen.
– Yhdistys vaikuttaa Naisjärjestöjen Keskusliiton, NJKL:n, jäsenjärjestönä yhtenä sen perustajajärjestönä jo vuodesta 1911.
– WillWoman –innovaatiohankkeen toimintamallia selkeytetään edelleen sen toiminnan vahvistamiseksi.
– Yhdistys jatkaa vaikuttamistyötään ja naisasioiden edistämistä Jenny ja Antti Wihurin rahaston hallituksessa.

.

.