Naistenvalmiusliitto ry – Tahto, taito, tekemisen riemu, voima ja herkkyys

Naistenvalmiusliitto ry – Tahto, taito, tekemisen riemu, voima ja herkkyys

Naisten valmiusliitto ry tarjoaa naisille mahdollisuuden osallistua maanpuolustukseen sekä kehittää valmiustaitoja, joita tarvitaan sekä arjessa että poikkeustilanteissa. Herättämällä naiset huomamaan arjen turvallisuuden merkityksen ja kehittämällä naisten turvallisuuteen ja varautumiseen liittyviä valmiuksia edistetään samalla suomalaisten perheiden ja yhteiskunnan varautumiskykyä.

Naisilta löytyy koulutuksen ja elämänkokemuksen myötä monenlaista osaamista erilaisiin tehtäviin, jotka täytyy turvata myös häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi väestönsuojelutehtävät, ruokahuolto-, terveydenhoito-, viesti-, toimistotehtävät, tiedotus-, kalustonhuolto-, perustamistehtävät, huoltotehtävät, logistiikka- ja kuljetustehtävät sekä tehtäviin liittyvät johto- ja kouluttajatehtävät. Naisten osaamisen huomioiminen ja tunnustaminen tukee merkittävästi myös yhteiskunnan varautumiskykyä.

Naisten valmiusliitto ry järjestää monenlaista koulutusta naisten taitojen kehittämiseksi ja ylläpitämiseksi. Järjestettäviä koulutuksia ovat esimerkiksi turvallisuus-, varautumis- sekä johtamiskoulutukset. Lisäksi liikenne- ja viestintäministeriön ohjauksessa järjestetään Liikenteen polttonesteiden säännöstelykoulutusta (LIPO), jossa naisia koulutetaan vakavien kriisitilanteiden varalle lupakäsittelijöiden tehtäviin.

Tunnetuimpana koulutusmuotona Naisten valmiusliitolla ovat kuitenkin NASTA-harjoitukset, joilla tarkoitetaan kaksi kertaa vuodessa järjestettäviä valtakunnallisia suurkoulutuksia. Viimeisin harjoitus järjestettiin Mikkelin Karkialammella syyskuun puolivälissä. Harjoitukset koostuvat kursseista, joista jokainen valitsee yhden ilmoittautumisen yhteydessä. Kurssin aiheita Mikkelin harjoituksessa olivat esimerkiksi: henkinen tuki, katuturvallisuus, paloturvallisuus, maastotaidot ja vesiturvallisuus, kenttälääkintä ja ensiapu, tietoturvallisuus sekä kuntalaisen turvallisuus.

Naisten valmiusliitto tekee hienoa työtä ja pyrkii käytännön toiminnallaan osoittamaan, että myös naisten panosta poikkeustilanteissa tarvitaan. Koulutuksissa ja harjoituksissa opitut taidot eivät varmasti mene hukkaan. Suosittelen lämpimästi harjoituksiin osallistumista – kaiken varalta.

Lähde: Naisten valmiusliitto ry, www. naistenvalmiusliitto.fi

.

.